Zeven grote woningbouwcorporates in Zwolle en omstreken gaan gezamenlijk zorgen voor zonnepanelen. 1200 sociale huurwoningen en 150 flats rond Zwolle gaan vanaf 2014 gebruik van zonne-energie. De inkoopprijs ligt lager, Omdat de woningbouwcorporaties de zonnepanelen gezamenlijk inkopen. Naast de zonnepanelen zijn er ook tussen huurder en verhuurder afspraken gemaakt over een onderhoudscontract, een goede zichthouding via internet op de opbrengsten van de panelen, en daarnaast ook een prestatiegarantie.

Zonnig Huren

Zonnig Huren is de naam van het project, wat is 2014 van start gaat. Zeven woningbouwcorporaties doen mee. Echter is het wel mogelijk voor andere woningbouwcorporaties om zich nog aan te melden bij het zonnepanelenproject. Het hoeft niet perse in de directe omgeving van Zwolle te liggen, aangezien ook corporaties in bijvoorbeeld Lelystad meedoen.

Er wordt eerst begonnen met het plaatsen van panelen op sociale huurwoningen. Ook wordt er begonnen met een tiental flats, die allemaal een zonnepaneel op het dak krijgen. Dit zorgt voor energiedaling, voornamelijk in de gezamenlijke ruimtes. Het voordeel voor de huurders is dat de servicekosten zullen dalen.

Bron DeOndernemer.nl.

Rate this post